Manifestsenteret

Artikler

Tiltak mot koronavirus på Manifestsenteret

Informasjon vedrørende korona

Vi åpner nå opp for noe besøk av pårørende til Manifestsenteret Dette må planlegges nøye med den enkelte avdeling. Det ligger en rekke kriterier til grunn for gjennomføring av besøk, og besøk kan bli avlyst på kort varsel. Informasjon rundt dette vil bli gitt av personal på gjeldene avdeling. Generelle[…]

Les mer »

Forskjellsbehandling av ROP-pasienter

ROP-pasienter får ulik hjelp i ulike sektorer Siv Kjelsås Kvinge har vært behandler i åtte år ved Manifestsenteret i Røyken. Pasientene våre har blitt møtt veldig ulikt, avhengig av om de har fått hjelp på helseområdet TSB eller i psykisk helsevern for voksne (PHV). ROP-pasienter havner mer eller mindre tilfeldig[…]

Les mer »

Pasienter med ruslidelser får ikke likeverdige helsetjenester

Den 17 identified by routine questioning in general practice. cheap viagra online competent veno-occlusive mechanism of the penis.. . oktober deltok vi på seminaret om ruspasienter og de utfordringer de møter i helsetjenesten. Arrangørene bak seminaret på Litteraturhuset var Rådet for legeetikk, Rådet for sykepleieetikk, Pasient- og brukerombudet i Oslo[…]

Les mer »

Internundervisning ved Manifestsenteret for LIS-leger.

Dagsamling i regi av regional internundervisning. 28.11.18 ble alle LIS i Helse Sør-Øst invitert til dagsamling i regi av regional internundervisning. Tema for dagen var kommunikasjon, mottak av traumatiserte pasienter, legens reaksjon på pasienten og pasientens reaksjon på legen. Det viste seg å være et tema som mange fant interessant[…]

Les mer »
Siv Kjelsås Kvinge, Spesialist i psykiatri, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin

NFRAM årsmøtekonferanse 2018

Foredrag med Lege Siv Kjelsås Kvinge, Spesialist i psykiatri. Lege Siv Kjelsås Kvinge er spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, og jobber her på Manifestsenteret. Her deltar hun i årets NFRAM årsmøtekonferanse med foredrag om Traumebehandling, samt et foredrag om Rus- og spiseforstyrrelser.

Les mer »

Manifestsenteret åpnet ny avdeling

29. august åpnet vi ny avdeling – med ansatte, styret og inviterte gjester. Fagrådet var invitert og leder Jan Gunnar Skoftedalen var tilstede. Den nye avdelingen er et resultat av siste anbud i Helse Sør-Øst. Der fikk Manifestsenteret 13 nye plasser, hvorav én plass er brukerstyrt seng. Manifestsenteret ligger i[…]

Les mer »