Manifestsenteret

Inntak

Alle pasienter med rusproblemer, psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, som blir henvist til Manifestsenteret, blir innkalt til en hyggelig forberedelsessamtale før behandlingen starter.

Samtalen gjennomføres sammen med representanter for henvisende instans, eller andre eksterne kontaktpersoner. Tidspunkt og dato for denne samtalen, avtales med inntaksansvarlig eller sekretær, normalt innen 14 dager etter at henvisningen er mottatt.

Hensikten med forberedelsessamtalen er å få et bedre bilde av hva pasienten trenger og ønsker hjelp til. Vi ønsker i tillegg å gi grundig informasjon om vårt behandlingstilbud.

Forløpskoordinatorer ved Manifestsenteret er Ann Sofie Straith og Jeanette Berthinussen Inntaksansvarlig.

Eventuelle spørsmål knyttet til henvisninger kan rettes til Inntakskontoret ved telefon 31 29 76 78 eller 31 29 76 65.
Inntak har telefontid mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00.

Rusbehandling, avrusning hos Manifestsenteret