Manifestsenteret

Vår årlige klima- og miljørapport

Manifestsenteret er opptatt av å ta vare på miljøet og arbeider kontinuerlig med å redusere utslipp som vi kan påvirke.

Gjennom bruken av vårt  klimaregnskap, kan vi identifisere hvilke aktiviteter som forårsaker utslippene av klimagasser, og se på tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Link til vår årlige klima- og miljørapport   

Klimaregnskapet gjør det mulig å sammenligne utslipp fra vår  virksomhet med andre virksomheter, både nasjonalt og globalt. Det er spesielt nyttig for å vurdere prestasjonene våre, sammenlignet  med andre virksomheter i vår bransje. Det vil si at virksomhetens aktiviteter ikke har en netto negativ påvirkning på klima.

Klimaregnskap Miljøfyrtårn sertifisert virksomhet

Hvilke klimatiltak mener Miljøfyrtårn virksomheter bør gjøre?

Det viktigste virksomheter kan gjøre er først og fremst å:

1) Redusere utslipp i egen virksomhet – gjennom langsiktige og substansielle tiltak, og å bruke klimaregnskapet for å få oversikt over utslipp og sette inn tiltak for å redusere disse.

2) Redusere utslipp i verdikjeden – gjennom varer og tjenester som virksomheten kjøper inn, og gjennom varer og tjenester som virksomheten leverer.
Eksempler på dette er å:
– kjøpe inn mindre, eller kjøpe inn produkter eller tjenester med lavere klimagassutslipp
– påvirke leverandører og samarbeidspartnere til å levere produkter eller tjenester med lavere klimagassutslipp, eller utvikle/designe egne produkter eller tjenester som bruker lite energi, har lang holdbarhet og kan repareres.

Hvordan beregnes klimagassutslipp?
Den vanligste måten å måle klimagassutslipp er å gjøre en generell beregning av utslippene.

Utslipp = Aktivitetsnivå x Utslippsfaktor

Alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter skal årlig fylle ut sine aktiviteter (klima- og miljødata) i skjemaet for innrapportering i styringsverktøyet. Basert på data/informasjonen som er rapportert inn, beregnes utslippstall automatisk og fremstilles i et oversiktlig klimaregnskap.

I praksis bruker vi dette som grunnlag stadig å jobbe med å forbedre oss på flere områder

  • Sette våre årlige mål om utslippsreduksjon
  • Ta beslutninger og prioritere tiltak
  • Kontroll av aktivitetene i forhold til om utslippene går ned eller opp over tid
  • Vurdere om tiltakene som er utført fungerer og gir ønsket effekt, eller må de endres eller erstattes

Link til vår årlige klima- og miljørapport