Manifestsenteret

Aktiviteter

En viktig del av behandlingen for stoff og alkohol misbruk, angst, depresjon, adferdsproblemer, psykose, søvnproblemer og andre psykiske lidelser, er regelmessig mosjon og fysiske aktiviteter.

Manifestsenteret vektlegger bevisstgjøring av helsegevinster knyttet til fysisk aktivitet. Vårt tilbud inneholder gruppe- og individuelt baserte treningprogram, tilpasset til den enkeltes tilstands og mestringsnivå.

Regelmessig trening kan bl.a. bidra til reduksjon av russug, angst og depresjon, og samtidig oppnå et bedre selvbilde, kroppskontroll og søvnmønster.

Vårt tilbud inneholder tilpasset og variert fysisk aktivitet, og vi har en egen aktivitetsavdeling med treningssal og utstyr for styrke- og utholdenhetstrening. Trening i sal foregår etter avtale. Utendørs har vi etablert fotballbane og vi har jevnlige turer ut i skog og mark.