Manifestsenteret

Nyheter

Emil Kostowski

Emil Kostovski starter samarbeid med oss innen forskning på rusavhengighet

Emil Kostovski er rus- og avhengighetsmedisiner, med tidligere spesialisering i rehabiliteringsmedisin. Emil har sin hovedstilling ved Vestre Viken der han arbeider som lege. Hans interessefelt er behandling av rusavhengighet og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for sin avhengighet. For tiden arbeider han med et registerkoblingsprosjekt[…]

Les mer »
Feiring av ansatte som har jobbet i over 20 år hos oss

Jubileumsfeiring av ansatte

På onsdag 17. november  i 2021 feiret vi flere av våre ansatte som har vært ansatt ved Manifestsenteret i mer enn 20 år! Foran fra venstre: Anne Marie Fredriksen, Hanne Elin Kaspersen, Anne Gullichsen, Kari Margaret Ivey. Bak fra venstre: Kim Segato Skaatun, Jan Robert Akre, Terje Ask.    […]

Les mer »
Smittevern - spesialsydde smittefrakker fra Nasjonalteateret

Prosjekt smittefrakker

Vi ønsker å gi en en stor takk til Nasjonalteaterets kostymeavdeling som var sporty og stilte opp og sydde 43 gule smittefrakker for Manifestsenteret i forbindelse med  korona pandemien. På bildet viser Sykepleier Marte Andrea Nes fra Manifestsenteret en ferdig smittefrakk. I bakgrunnen de gode hjelperne fra kostymeavdelingen ved Nasjonalteateret.[…]

Les mer »
Tiltak mot koronavirus på Manifestsenteret

Informasjon vedrørende korona

Vi tar imot besøk av pårørende til våre pasienter. Generelle helseråd om korona Spørsmål og svar om koronavirus  – Les mer på helsenorge.no Råd og informasjon til befolkningen – Les mer på fhi.no Livsviktige helseråd om korona og rus Informasjon fra SERAF omkring spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse[…]

Les mer »

Forskjellsbehandling av ROP-pasienter

ROP-pasienter får ulik hjelp i ulike sektorer Siv Kjelsås Kvinge har vært behandler i åtte år ved Manifestsenteret i Røyken. Pasientene våre har blitt møtt veldig ulikt, avhengig av om de har fått hjelp på helseområdet TSB eller i psykisk helsevern for voksne (PHV). ROP-pasienter havner mer eller mindre tilfeldig[…]

Les mer »

Pasienter med ruslidelser får ikke likeverdige helsetjenester

Den 17. oktober deltok vi på seminaret om ruspasienter og de utfordringer de møter i helsetjenesten. Arrangørene bak seminaret på Litteraturhuset var Rådet for legeetikk, Rådet for sykepleieetikk, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Norsk forening for allmennmedisins faggruppe Rusmedisin og Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin. Vår Psykiater[…]

Les mer »

Internundervisning ved Manifestsenteret for LIS-leger.

Dagsamling i regi av regional internundervisning. 28.11.18 ble alle LIS i Helse Sør-Øst invitert til dagsamling i regi av regional internundervisning. Tema for dagen var kommunikasjon, mottak av traumatiserte pasienter, legens reaksjon på pasienten og pasientens reaksjon på legen. Det viste seg å være et tema som mange fant interessant[…]

Les mer »