Manifestsenteret

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven sikrer tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandører jobber når det kommer til anstendig arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Dette er viktig for oss ved Manifestsenteret, og i våre kontrakter må våre leverandører forplikte seg til å følge Åpenhetsloven.

Manifestsenteret er en ideell stiftelse og en del av spesialisthelsetjenesten. Virksomheten har et bredt sammensatt fagteam, og har siden 2001 utviklet en unik erfaring og kompetanse innen utredning og frivillig døgn-behandling av pasienter med ROP-lidelser – alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Vi har samarbeidsavtaler med Helse Sør Øst. Vi har ca. 100 medarbeidere og er lokalisert i Røyken, Asker kommune.

Manifestsenteret og Åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles «Åpenhetsloven». Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette (se Lovdata for detaljer).

Manifestsenteret vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan vår virksomhet og leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Slik arbeider vi med Åpenhetsloven

Våre leverandørkontrakter krever at leverandør forplikter seg til å følge Åpenhetsloven. Våre prinsipper for leverandøratferd (etiske retningslinjer for våre leverandører) inngår i alle leverandøravtaler vi inngår. Her stiller vi konkrete krav til leverandør og dennes egen leverandørkjede.

Vi jobber med kartlegging av vår leverandørkjede. Vi undersøker hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Kartleggingsarbeidet danner grunnlag for videre prioritering av vår innsats.

Spørsmål 

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven, kan du kontakte oss gjennom følgende lenke. eller send oss en e-post til post@manifestsenteret.no