Manifestsenteret

Nyheter

Internundervisning ved Manifestsenteret for LIS-leger.

Dagsamling i regi av regional internundervisning.

28.11.18 ble alle LIS i Helse Sør-Øst invitert til dagsamling i regi av regional internundervisning.

Tema for dagen var kommunikasjon, mottak av traumatiserte pasienter, legens reaksjon på pasienten og pasientens reaksjon på legen. Det viste seg å være et tema som mange fant interessant og det ble en dag med god aktivitet og innspill også blant deltagerne. Det var godt oppmøte og Manifestsenteret stilte også med flere av sine spesialister som innledere for de ulike tema.

Vi fikk også møte en modig pasient som for tiden er inneliggende. Pasienten kom og delte erfaringer fra sine møter med leger og helsevesenet i sårbare faser av livet og som hjelpetrengende rusavhengig.

Manifestsenteret var ikke så rent lite fornøyd med oppmøte og deltakelsen for samtlige deltakere og at alle fant veien ut til oss 🙂