Manifestsenteret

Manifestsenteret ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Miljøfyrtårn Sertifisert virksomhet Manifestsenteret 1

Manifestsenteret skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Manifestsenteret i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

MANIFESTSENTERET tar samfunnsansvar knyttet til miljø gjennom sin daglige drift.

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

  • Vi ønsker å være en foretrukken arbeidsgiver gjennom å se og behandle de ansatte på en god måte.
  • Ha produkter og tjenester i «porteføljen» som har en positiv miljøprofil
  • Vektlegge bærekraft i avtaler med våre partnere og allianser

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

  • Kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden
  • Ha kontroll på og mål om å redusere energiforbruk og fotavtrykk (bygg og biler)
  • Aktivt arbeide med reduksjon av papirutsendelser
  • Ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomheten

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Manifestsenteret?

Send forslag til post@manifestsenteret.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,

Vennlig hilsen

Manifestsenteret

Institusjonssjef Bjørn A. Spæren