Manifestsenteret

Om Oss

Manifestsenteret er en ideell stiftelse som tilbyr frivillig, integrert behandling av pasienter med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse Fra høsten 2018 har vi fire avdelinger, med varierende behandlingstilbud avhengig av problematikk, se under målgruppe for mer informasjon. Behandlingen ved Manifestsenteret er frivillig og varer inntil 6 eller 12 måneder. Faggruppene[…]

Se Mer

Smitteverntiltak i forbindelse med Coronaviruset

Per 16.03.20 er institusjonen i drift. For å redusere smitterisiko for våre pasienter, kan vi dessverre ikke ta imot besøk fra verken pårørende eller samarbeidspartnere inntil videre.

Se Mer

Ledig stilling

Vi søker sykepleiere – vernepleiere i 100% faste stillinger Vi har ledig stilling ved 2 av våre avdelinger, avdeling 1 og avdeling 4. Vi søker engasjerte og teamorienterte syke- eller vernepleiere til allsidige arbeidsoppgaver. Hos oss vil du vil være involvert i ulike aktiviteter knyttet til pasientenes behandling; f.eks. grupper,[…]

Se Mer

Sykepleier – vernepleier til vikariat samt sommervikarer

Vi søker sykepleiere eller vernepleiere til vikariat og sommervikarer 60-100% vikariat fra d.d.- 31.12.20 Vi søker fleksibel og engasjert syke- eller vernepleier som kan være en ressurs for flere av våre avdelinger. Vi har fire avdelinger, med litt ulik profil, men som alle tilbyr langtidsbehandling for pasienter med samtidig rusavhengighet[…]

Se Mer

Forskjellsbehandling av ROP-pasienter

ROP-pasienter får ulik hjelp i ulike sektorer Siv Kjelsås Kvinge har vært behandler i åtte år ved Manifestsenteret i Røyken. Pasientene våre har blitt møtt veldig ulikt, avhengig av om de har fått hjelp på helseområdet TSB eller i psykisk helsevern for voksne (PHV). ROP-pasienter havner mer eller mindre tilfeldig[…]

Se Mer

Pasienter med ruslidelser får ikke likeverdige helsetjenester

Den 17. oktober deltok vi på seminaret om ruspasienter og de utfordringer de møter i helsetjenesten. Arrangørene bak seminaret på Litteraturhuset var Rådet for legeetikk, Rådet for sykepleieetikk, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Norsk forening for allmennmedisins faggruppe Rusmedisin og Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin. Vår Psykiater[…]

Se Mer
Siv Kjelsås Kvinge, Spesialist i psykiatri, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Nyheter

Foredrag med Lege Siv Kjelsås Kvinge, Spesialist i psykiatri. Lege Siv Kjelsås Kvinge er spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, og jobber her på Manifestsenteret. Her deltar hun i årets NFRAM årsmøtekonferanse med foredrag om Traumebehandling, samt et foredrag om Rus- og spiseforstyrrelser.

Se Mer
Forløpskoordinator ved Manifestsenteret er Arild Bodin

Forløpskoordinator

Forløpskoordinatorer ved Manifestsenteret er Ann Sofie Straith og Laila Johannessen.  Innføring av pakkeforløp for behandling innen TSB og PHV.

Se Mer