Manifestsenteret

Internundervisning ved Manifestsenteret for LIS-leger.

Dagsamling i regi av regional internundervisning. 28.11.18 ble alle LIS i Helse Sør-Øst invitert til dagsamling i regi av regional internundervisning. Tema for dagen var kommunikasjon, mottak av traumatiserte pasienter, legens reaksjon på pasienten og pasientens reaksjon på legen. Det viste seg å være et tema som mange fant interessant[…]

Se Mer
Siv Kjelsås Kvinge, Spesialist i psykiatri, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Nyheter

Foredrag med Lege Siv Kjelsås Kvinge, Spesialist i psykiatri. Lege Siv Kjelsås Kvinge er spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, og jobber her på Manifestsenteret. Her deltar hun i årets NFRAM årsmøtekonferanse med foredrag om Traumebehandling, samt et foredrag om Rus- og spiseforstyrrelser.  

Se Mer

Manifestsenteret åpnet ny avdeling

29. august åpnet vi ny avdeling – med ansatte, styret og inviterte gjester. Fagrådet var invitert og leder Jan Gunnar Skoftedalen var tilstede. Den nye avdelingen er et resultat av siste anbud i Helse Sør-Øst. Der fikk Manifestsenteret 13 nye plasser, hvorav én plass er brukerstyrt seng. Manifestsenteret ligger i[…]

Se Mer

Om Oss

Manifestsenteret er en ideell stiftelse som tilbyr frivillig, integrert behandling av pasienter med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse Fra høsten 2018 har vi fire avdelinger, med varierende behandlingstilbud avhengig av problematikk, se under målgruppe for mer informasjon. Behandlingen ved Manifestsenteret er frivillig og varer inntil 6 eller 12 måneder. Faggruppene[…]

Se Mer
Behandling av spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB

Vi har åpnet ny TSB- avdeling fra 1. september

Avdeling 4 har 12 plasser for pasienter med spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB Dette er en ny avdeling som startet 01.09.2018 for pasienter i TSB – tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avdelingen mottar pasienter til utredning og behandling av rusavhengighet og psykiske lidelser. I vårt ønske om å være en[…]

Se Mer
Forløpskoordinator ved Manifestsenteret er Arild Bodin

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator ved Manifestsenteret er Arild Bodin.  Innføring av pakkeforløp for behandling innen TSB og PHV.  

Se Mer