Manifestsenteret

Behandling av spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB

NYHET: Vi har åpnet ny TSB- avdeling fra 1. september

Avdeling 4 har 12 plasser for pasienter med spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB Dette er en ny avdeling som startet 01.09.2018 for pasienter i TSB – tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avdelingen mottar pasienter til utredning og behandling av rusavhengighet og psykiske lidelser. I vårt ønske om å være en[…]

Se Mer

Om Oss

Manifestsenteret er en ideell stiftelse som tilbyr frivillig, integrert behandling av pasienter med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse Fra høsten 2018 har vi fire avdelinger, med varierende behandlingstilbud avhengig av problematikk, se under målgruppe for mer informasjon. Behandlingen ved Manifestsenteret er frivillig og varer inntil 6 eller 12 måneder. Faggruppene[…]

Se Mer