Manifestsenteret

Vi tilbyr frivillig, integrert behandling av ROP lidelser -rusavhengighet og psykiske lidelser.

Behandlingsprogrammet av ROP lidelser består av felles undervisning, gruppeterapi, individuell terapi, samt miljøterapi med fokus på behandlingsplanen til hver enkelt pasient.

I tillegg har vi fysiske aktiviteter, ADL trening –trening for å mestre aktivitetene i dagliglivet, kulturelle tiltak og ulike sosiale aktiviteter. Alle behandlingstiltak er integrert og knyttet til pasientens behandlingsmål. Vi tilrettelegger i tillegg for deltagelse i ulike selvhjelpsgrupper.

Treningspermisjoner, gradvis tilbakeføring og etablering av et ettervern i hjemkommunen er svært viktig for å lette prosessen, med å komme tilbake til en trygg og forutsigbar hverdag.

Vi ser også viktigheten av å ha gode og trygge omgivelser rundt de som er hos oss, og trekker derfor familien inn i behandlingsprogrammet. I tillegg tilrettelegger vi for et nært samarbeid med innsøkende instans, hjemkommune og ansvarsgruppe,  for å få på plass en egnet bolig og en individuelt tilpasset oppfølgingsplan i god tid før utskriving.

Oversikt over vårt behandlingstilbud

  • Gruppebasert undervisning
  • Gruppeterapi
  • Individuell terapi
  • Miljøterapi
  • Medikamentell behandling
  • Fysiske aktiviteter
  • Kulturelle tiltak og sosiale aktiviteter
  • Samhandling med førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • Samhandling med pårørende og familie
  • Pårørendesamlinger