Manifestsenteret

Alle pasienter med et rusproblem og samtidig psykisk lidelse kan henvises til behandling hos oss.

Vi har avtaleplasser både innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling) og PHV (psykisk helsevern).
Alle pasienter vil bli innkalt til et forvern, en forberedende samtale, etter at henvisning er mottatt. Det forventes at henviser eller en i ansvarsgruppen til pasienten deltar i forvernet.

Hvordan henvise til avtaleplasser innen TSB, Helse Sør-Øst:

Fastlege, NAV, Bydel/kommune, spesialisthelsetjenesten og andre kan skrive henvisninger innen TSB. Alle henvisninger må sendes for rettighetsvurdering til den sentrale Koordineringsenheten. Vurdert henvisning vil deretter sendes fra koordineringsenhetene innen TSB til Manifestsenteret. 

Organisering av de ulike vurderings/ koordineringsenheter for TSB innen Helse Sør-Øst

Sykehuset Østfold: Sentral koordinering
Sykehuset Innlandet: Det enkelte DPS/ ruspoliklinikk er ansvarlig
Akershus universitetssykehus: Sentral koordinering
Oslo Universitetssykehus: Sentral koordinering
Vestre Viken: Sentral koordinering
Vestfold og Telemark: Blanding av sentral koordinering og at det enkelte DPS/ ruspoliklinikk er ansvarlig
Sørlandet sykehus: Sentral koordinering

Henvisninger til avtaleplasser innen Psykisk Helsevern, Helse Sør-Øst:
Fastlege, NAV, Bydel/kommune, spesialisthelsetjenesten kan skrive henvisninger innen PHV. Alle henvisninger må sendes til DPS for rettighetsvurdering innen PHV.

Rettighetsvurdert henvisning vil deretter sendes direkte fra DPS til Manifestsenteret. 

Henvisninger til avtaleplasser innen Psykisk Helsevern, Helse Sør-Øst:
Fastlege, NAV, Bydel/kommune, spesialisthelsetjenesten kan skrive henvisninger innen PHV. Alle henvisninger må sendes til DPS for rettighetsvurdering innen PHV.

Henvisning av pasienter fra andre RHF enn Helse Sør-Øst:
Pasienter tilhørende andre RHF enn Helse Sør-Øst kan også henvises til Manifestsenteret. Fremgangsmåte er på lik linje som for avtaleplasser innen Helse Sør- Øst. I tillegg må betalingsgaranti fra pasientens helseforetak vedlegges. 

Søknad om soning etter Straffegjennomføringsloven §12

Manifestsenteret er godkjent for behandling etter §12. Dette gjelder både pasienter innen psykisk helsevern og innen TSB. For søknad om soning jfr. Strgjfl. §12 forutsettes det at vedtak fra kriminalomsorgen foreligger.

Eventuelle spørsmål knyttet til henvisninger kan rettes til Inntakskontoret ved telefon 31297678 eller 31297650.

For ventetider se helsenorge.no

Krav til henvisningen

Informasjon om pasientens:

  • Psykiske helse
  • Rusproblematikk
  • Somatisk helse
  • Faste medisiner
  • Pasientens funksjonsevne (ADL)

Evt. vedlegg av:

  • Tidligere epikriser
  • Utredningsrapporter
  • Miljørapporter

Alle henvisninger må inneholde en voldsrisikovurdering for å sikre medpasienter og personalets trygghet.