Manifestsenteret

Nyheter

Pasienter med ruslidelser får ikke likeverdige helsetjenester

Den 17. oktober deltok vi på seminaret om ruspasienter og de utfordringer de møter i helsetjenesten.

Arrangørene bak seminaret på Litteraturhuset var Rådet for legeetikk, Rådet for sykepleieetikk, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Norsk forening for allmennmedisins faggruppe Rusmedisin og Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin.

Vår Psykiater Siv K. Kvinge var blant deltakerne. Blant temaene som ble diskutert var de utfordringer som eksisterer med at ruspasienter faller mellom stoler (rus/psykiatri/somatikk). De uteblir fra avtaler og er da krevende å følge opp. Helsepersonell kan også ha fordommer og ser bare rusen.

Se hele seminaret her.