Manifestsenteret

Avdeling 3

Avdeling 3 har til sammen 10 plasser for pasienter med rus og psykoselidelser

Avdelingen mottar primært pasienter til utredning, behandling og stabilisering av psykoselidelser og avrusning underlagt psykisk helsevern. Behandlingstiden er inntil 9 måneder.

Behandlingen på avdeling 3 er i stor grad fokusert rundt miljøterapi med individuell oppfølging for den enkelte pasient, individuell terapi og gruppeterapi. Vi jobber med mestring og pasientens ressurser, forsøker å optimalisere medikamentell behandling, fokuserer på symptommestring og trening på ADL ferdigheter. Skal vi ha et godt selvbilde og oppnå god livskvalitet, er det viktig at vi mestrer aktivitetene i dagliglivet. For å kunne ta vare på oss selv må vi ha ADL-ferdigheter.  

Behandlingsmetoder vi anvender er blant annet kognitiv terapi, motiverende intervju, løsningsfokusert tilnærming og mindfulness.

Behandling av psykoselidelser og avrusning

Manifestsenteret skal være en ledende aktør på utredning og behandling av pasienter med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse- dvs. ROP-lidelser.