Manifestsenteret

Nyheter

Bjørn og Siv jobber med rusavhengige – Korona har gjort det vanskeligere

Institusjonsleder Bjørn Spæren og overlege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, Siv Kjelsås Kvinge ved Manifestsenteret

I Hyggenveien i Røyken ligger Manifestsenteret. Hit kommer mennesker for å forandre livet sitt. – En samtale med en pasient kan være som å åpne en roman, forteller institusjonsleder Bjørn Spæren.

Av Elisabeth Kjellin – Først publisert i Røyken og Hurums avis

Her er det ingen dag som er lik. Vi jobber med mennesker, og det nytter ikke å skulle følge en oppskrift fra A til Å, sier overlege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, Siv Kjelsås Kvinge.

Hun og de andre ansatte ved Manifestsenteret i Røyken gjør sitt beste for å hjelpe personer som sliter med rus og psykiske lidelser – og som ikke får noen tilbud andre steder.

Redd på deres vegne

Kjelsås Kvinge begynte å jobbe på Manifestsenteret for ni år siden, samtidig som Spæren. Noe av det hun setter pris på med jobben, er møtet med menneskene.

– Det er veldig lærerikt å møte pasientene, og de aller fleste er veldig hyggelige folk som samarbeider godt. Vi treffer veldig mange flotte folk, og det er givende å være med på, sier hun.

– En samtale med en pasient kan være som å åpne en roman, tilføyer Spæren.

Men selv om det er solskinnshistoriene det er flest av, kan det også være tøft både for pasienter og ansatte. Kjelsås Kvinge påpeker at man må tåle at ikke alt alltid går bra.

Det kan være krevende til tider. Noen av pasientene har veldig store utfordringer. Man kan bli redd på pasientens vegne til tider, og det er ikke alle pasienter man får til å hjelpe, sier hun.

Behandling av avhengighet og psykiske lidelser er komplekst og krever at de ansatte og pasientene samarbeider.

– Behandling er noe du gjør, ikke noe du får. Vi må for eksempel være fleksible, men ikke for fleksible. Det er ofte mye annet å ta tak i, i tillegg til rusen, og det gjelder å komme fram til noe som pasienten selv har tro på, forklarer Kjelsås Kvinge.

KORONA: Både pasienter og ansatte er preget av pandemien. – Det er blitt vanskeligere. Pasientene har mindre muligheter til å få «luft under vingene», og mange er lei, sier Siv Kjelsås Kvinge.

Overlege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, Siv Kjelsås Kvinge og Institusjonsleder Bjørn Spæren ved Manifestsenteret
Foto – Elisabeth Kjellin

Synes korona er krevende

Også på Manifestsenteret har både ansatte og pasienter merket det harde grepet som koronapandemien holder om samfunnet.

– Det er alt i alt blitt vanskeligere. Pasientene har mindre muligheter til å få «luft under vingene», enten det gjelder permisjoner eller aktiviteter utenfor senteret, slik som svømmetrening, forteller Kjelsås Kvinge.

Mange av pasientene synes det er ekstra krevende å forholde seg til «korona-samfunnet», og flere kjenner på en usikkerhet rundt det som foregår utenfor senteret.

– Vi får også trent mindre på å skulle komme inn i samfunnet igjen, og i perioder har det blitt helt borte, forklarer hun.

– Men noen er også glade for å kunne være her mens det er pandemi. Det har vært mindre ønsker om å dra hjem til julefeiring og ferier, for eksempel. Det varierer riktignok fra avdeling til avdeling, og det er mange av pasientene som er lei, sier Kjelsås Kvinge.

 «Begge deler på likt»

Spæren forklarer at Manifestsenteret, som feirer 20 år i år, leverer tjenester til Helse Sør-Øst. Pasientene deres kommer fra hele regionen, men de fleste er fra Oslo-området, og en del er fra Asker kommune. Senteret består av fire avdelinger med i alt 42 pasientplasser, og den eldste av dem tilbyr behandling for rusavhengighet og psykose.

Den nest eldste avdelingen tilbyr behandling for rus og et vidt spekter med psykiske lidelser innenfor psykisk helsevern. I 2012 fikk senteret en avdeling som tilbyr behandling av både rusavhengighet og ulike psykiske lidelser som angst, depresjon, selvskading og liknende, forklarer Spæren.

Den nyeste avdelingen ble opprettet i 2018, og er kanskje den mest unike. Den tilbyr behandling for rusproblemer og blant annet spiseforstyrrelser.

– Jeg er ikke kjent med at noen andre private aktører i Helse Sør-Øst tilbyr dette samtidig, sier Spæren.

Kjelsås Kvinge legger til at behandlingsinstitusjoner som spesialiserer seg på spiseforstyrrelser som hovedregel ikke tar inn pasienter som også har et rusproblem.

Da må man bli rusfri først, før man kan motta behandling for spiseforstyrrelsen, forklarer hun.

– Manifestsenteret baserer seg på å ta tak i «begge deler på likt» gjennom en spesialsydd behandling, og fanger opp pasienter som har behov for flere typer behandling, tilføyer Spæren.