Manifestsenteret

Nyheter

Manifestsenteret åpnet ny avdeling

29. august åpnet vi ny avdeling – med ansatte, styret og inviterte gjester.

Fagrådet var invitert og leder Jan Gunnar Skoftedalen var tilstede. Den nye avdelingen er et resultat av siste anbud i Helse Sør-Øst. Der fikk Manifestsenteret 13 nye plasser, hvorav én plass er brukerstyrt seng.

Manifestsenteret ligger i Røyken kommune og har 40 avtaleplasser med Helse Sør-Øst, for ROP pasienter. Institusjonssjef er Bjørn Andreas Spæren og styreleder er Olav Hindahl.

Gir behandling til en gruppe som mangler tilbud
Den nye avdelingen er for pasienter med spiseforstyrrelser, traumer, psykoser og rusproblemer, i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Institusjonssjef Bjørn Andreas Spæren sa i sin tale at den nye avdelingen gir behandlingstilbud til pasientgrupper som i dag mangler tilbud. Disse pasientene blir ofte avvist i psykiatrien.

Bygd i rekordfart
Den nye avdelingen er satt opp i rekordfart. Kun drøye 5 måneder er brukt på å få bygget på plass. De første pasientene flytter inn 3. september. Tjue nye ansatte er rekruttert og flere som mistet jobben ved Bragernes behandlingssenter har fått jobb på Manifestsenteret.

En formidabel utvikling
Olav Hindahl ga i sitt innlegg en interessant gjennomgang av Manifestsenterets historie fra den gang Oslo kommune etablerte det som psykiatrisk sykehjem. Den gang het det Leirkulp psykiatriske sykehjem. Utviklingen til å bli en del av spesialisthelsetjenesten har vært formidabel. I sin tale snakket Hindahl videre om betydningen av god faglighet, dedikerte medarbeidere samt tid og relasjon i arbeidet med denne pasientgruppen.

Fagrådet ønsker Manifestsenteret lykke til med det videre arbeidet. 

Artikkelen er fra Fagrådet les artikkelen her