Manifestsenteret

Ventetider

Tiden det tar fra henvisning til oppstart av behandlingen kan variere.

Det er avhengig av hvilken avdeling det vurderes at kan gi best egnet behandling.

Vi forsøker å oppdatere våre ventelister fortløpende, som kan sees her:

PHV-avd. 2.

Ventetider PHV avd. 2

PHV avd. 3

Ventetider PHV avd. 3

TSB avdeling 1 og 4

Ventetider TSB avd. 1 og 4

For andre spørsmål om ventetid kan inntak kontaktes:

Ventetid på behandling av rus og psykiske problemer