Manifestsenteret

Avdeling 4

Avdeling 4 har 12 plasser for pasienter med spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB

Dette er en ny avdeling som startet 01.09.2018 for pasienter i TSB – tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avdelingen mottar pasienter til utredning og behandling av rusavhengighet og psykiske lidelser.

I vårt ønske om å være en ledende aktør på pasienter med slike ROP lidelser, vil avdelingen tilby behandling også rettet mot pasientgrupper som det kan være vanskelig å finne et egnet behandlingstilbud for. Dette dreier seg om pasienter med spiseforstyrrelser og rus, traumer og rus samt utredning/avklaring rundt psykose og rus. Behandlingstiden er inntil 12 mnd.

Behandlingen på avdeling 4 er målorientert. Det innebærer bruk av miljøterapi, gruppeterapi og individualterapi. Behandlingsmetoder vi anvender er blant annet motiverende intervju, kognitiv terapi, mentalisering og mindfulness.

Behandling av spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB

Manifestsenteret skal være en ledende aktør på utredning og behandling av pasienter med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse- dvs. ROP-lidelser.