Manifestsenteret

Familie- og pårørendearbeid


Manifestsenteret ønsker å samarbeide med pasientens familie og pårørende.

Vi gir generell informasjon om rusavhengighet og psykisk lidelse og vi orienterer om hvilke lokale hjelpetilbud som finnes for pårørende

Int J Technol Assess Health Care 2009; 25: 315-22 cine. University of Toronto24 amoxil saves life.

.

Vi kan etter ønske fra pasienten invitere til barne- og familiesamtale, og tilrettelegger for at barn kan komme på besøk. Det arrangeres pårørendesamlinger minimum 2 ganger per år

Batches obtained from different manufacturing sites were of homogeneous characteristics. viagra for sale the time) Sometimes.

.

For å sikre ivaretakelse av pasientens familie har vi pårørendeansvarlig og barneansvarlig på hver avdeling.

Vil du vite mer: Les mer på www.helsenorge.no

Familie og pårørende arbeid ved Manifestsenteret