Manifestsenteret

Familie- og pårørendearbeid

Manifestsenteret ønsker å samarbeide med pasientens familie og pårørende.

Vi gir generell informasjon om rusavhengighet og psykisk lidelse og vi orienterer om hvilke lokale hjelpetilbud som finnes for pårørende. Vi kan etter ønske fra pasienten invitere til barne- og familiesamtale, og tilrettelegger for at barn kan komme på besøk. Det arrangeres pårørendesamlinger minimum 2 ganger per år.

For å sikre ivaretakelse av pasientens familie har vi pårørendeansvarlig og barneansvarlig på hver avdeling.

Vil du vite mer: Les mer på www.helsenorge.no

Familie og pårørende arbeid ved Manifestsenteret