Manifestsenteret

Fagideologi

Alle som søkes til manifestsenteret sliter med både rusavhengighet, alkoholavhengighet og psykiske vansker.

For å behandle disse lidelsene anvendes evidensbasert og teoretisk kunnskap fra blant annet psykiatri og psykologi samt fra de sykepleie- og sosialfaglige fagområder. Behandlingen av rusavhengighet, alkoholavhengighet og psykiske problemer, er i stor grad basert på nasjonale faglige retningslinjer for ROP-lidelser. I tillegg til andre retningslinjer og veiledninger for behandling av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.

Behandlingen bygger på erfaringer fra klinisk arbeid, som sammen med innspill fra pasientene, forsøkes integrert i klinisk forståelse og praksis. Behandlingen griper inn i de fleste områder av pasientens liv, noe som forutsetter et utstrakt tverrfaglig samarbeid. Dette er årsaken til av vår bemanning ved Manifestsenteret er tverrfaglig sammensatt.

Tillitsskapende holdninger, allianse- og relasjonsbygging, og sosial trening, ansees som grunnleggende i behandlingen. Det er avgjørende for behandlingsresultatet at behandlere, miljøpersonell og pasient samarbeider om å oppnå sentrale behandlingsmål. En grunnholdning i det kliniske arbeidet er at pasientene tross sine psykiske alkohol eller rusrelaterte vansker også besitter ressurser, evner og løsninger, som er en avgjørende ressurs i behandlingen.

 

Behandling av rusavhengighet, alkoholavhengighet og psykiske vansker.