Manifestsenteret

Nyheter

NFRAM årsmøtekonferanse 2018

Siv Kjelsås Kvinge, Spesialist i psykiatri, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Foredrag med Lege Siv Kjelsås Kvinge, Spesialist i psykiatri.

Lege Siv Kjelsås Kvinge er spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, og jobber her på Manifestsenteret.

Her deltar hun i årets NFRAM årsmøtekonferanse med foredrag om Traumebehandling, samt et foredrag om Rus- og spiseforstyrrelser.