Manifestsenteret

Nyheter

Informasjon vedrørende korona

Tiltak mot koronavirus på Manifestsenteret

Vi åpner nå opp for noe besøk av pårørende til Manifestsenteret

Dette må planlegges nøye med den enkelte avdeling. Det ligger en rekke kriterier til grunn for gjennomføring av besøk, og besøk kan bli avlyst på kort varsel. Informasjon rundt dette vil bli gitt av personal på gjeldene avdeling.

Generelle helseråd om korona

Spørsmål og svar om koronavirus  – Les mer på helsenorge.no

Råd og informasjon til befolkningen – Les mer på fhi.no


Livsviktige helseråd om korona og rus

Informasjon fra SERAF omkring spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse i koronatider – Les mer på uio.no

Korona og rus – Les rådene her på uio.no

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus  – Les mer på helsedirektoratet.no