Manifestsenteret

Nyheter

Informasjon vedrørende korona

Tiltak mot koronavirus på Manifestsenteret

Vi tar imot besøk av pårørende til våre pasienter.

Generelle helseråd om korona

Spørsmål og svar om koronavirus  – Les mer på helsenorge.no

Råd og informasjon til befolkningen – Les mer på fhi.no


Livsviktige helseråd om korona og rus

Informasjon fra SERAF omkring spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse i koronatider – Les mer på uio.no

Korona og rus – Les rådene her på uio.no

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus  – Les mer på helsedirektoratet.no