Manifestsenteret

Nyheter

Informasjon vedrørende korona

Tiltak mot koronavirus på Manifestsenteret

Vi tar imot besøk av pårørende til våre pasienter.

Ring til gjeldene avdeling for informasjon og avtale. Pårørende som er syke, er i karantene, er definerte nærkontakter eller har fått påvist Covid -19 kan ikke komme på besøk. Pårørende som har vært på utenlandsreise skal vente 10 dager med å besøke institusjonen.

Generelle helseråd om korona

Spørsmål og svar om koronavirus  – Les mer på helsenorge.no

Råd og informasjon til befolkningen – Les mer på fhi.no


Livsviktige helseråd om korona og rus

Informasjon fra SERAF omkring spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse i koronatider – Les mer på uio.no

Korona og rus – Les rådene her på uio.no

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus  – Les mer på helsedirektoratet.no