Manifestsenteret

Avdeling 1

Avdeling 1 har inntil 12 plasser for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB – fagområde Rus

Avdelingen mottar primært pasienter til utredning for psykiske problemer og rusbehandling. Behandlingstiden er inntil 6 måneder. Behandlingen på avdeling 1 er målorientert, og innebærer hovedsakelig miljøterapi, gruppeterapi og individualterapi.

Behandlingsmetoder vi anvender er blant annet motiverende intervju, kognitiv terapi, mentalisering og mindfulness.

Behandling av psykiske lidelser og rusmisbruk

 

Manifestsenteret skal være en ledende aktør på utredning og behandling av pasienter med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse- dvs. ROP-lidelser.