Manifestsenteret

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator ved Manifestsenteret er Arild Bodin

Forløpskoordinatorer ved Manifestsenteret er Ann Sofie Straith og Jeanette Berthinussen. 

Innføring av pakkeforløp for behandling innen TSB og PHV.