Manifestsenteret

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator ved Manifestsenteret er Arild Bodin

Forløpskoordinator ved Manifestsenteret er Ann Sofie Straith. 

Innføring av pakkeforløp for behandling innen TSB og PHV.