Manifestsenteret

Nyheter

Ny forskning viser at personer med lidelser relatert til opioidbruk har høyere risiko for kreft

Ny forskning viser at personer med lidelser relatert til opioidbruk har høyere risiko for kreft

Personer med lidelser relatert til opioidbruk har høyere risiko for kreft og død som følge av kreft, ifølge nye forskningsfunn fra UiO, Manifestsenteret og Folkehelseinstituttet.

Risikoen for å utvikle kreft var spesielt høy for lever-, lunge- og bukspyttkjertelkreft og dødeligheten doblet sammenlignet med den generelle norske befolkningen. Disse resultatene kan indikerer forsinket diagnostikk og eller ulik kreftbehandling sammenlignet med den generelle befolkningen etter diagnosetidspunktet.

Tidligere forskning fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har vist at personer med lidelser relatert til opioidbruk har større risiko for sykdommer relatert til aldring enn sine jevnaldrende. Våre resultater viser at dette også gjelder for kreft.

Studien inkluderte mer enn 20 710 personer med lidelser relatert til opioidbruk. Sammenlignet med den generelle befolkningen med samme alder og kjønn sees en 20 % høyere risiko for å utvikle kreft og mer enn dobbel risiko for å dø av kreft. Lever- og lungekreft utpekte seg med hhv 12 og fire ganger så høy dødelighet. Ett-års overlevelsesrate for lever-, bukspyttkjertel- og tykktarmskreft var 10 % til 15 % lavere enn for den generelle befolkningen. Disse funnene fremhever behovet for forbedring innen kreftforebygging, -diagnostikk og -behandling blant personer med lidelser relatert til opioidbruk i Norge.

Forskningen er utført av Emil Kostowski ved Manifestsenteret. Han har sin hovedstilling ved Vestre Viken der han arbeider som lege. Hans interessefelt er behandling av rusavhengighet og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for sin avhengighet.

 

Emil Kostovski samarbeider med Manifestsenteret