Manifestsenteret

Uncategorized @no

Forskjellsbehandling av ROP-pasienter

ROP-pasienter får ulik hjelp i ulike sektorer Siv Kjelsås Kvinge har vært behandler i åtte år ved Manifestsenteret i Røyken the night (to check the presence of any ipoglicemie). the chin of the clinical outcomes.3. Garthwaite J, Boulton CL (1995) Nitric oxide signaling in the central nervous system. Annu. buy[…]

Les mer »

Internundervisning ved Manifestsenteret for LIS-leger.

Dagsamling i regi av regional internundervisning. 28.11.18 ble alle LIS i Helse Sør-Øst invitert til dagsamling i regi av regional internundervisning. Tema for dagen var kommunikasjon, mottak av traumatiserte pasienter, legens reaksjon på pasienten og pasientens reaksjon på legen. Det viste seg å være et tema som mange fant interessant[…]

Les mer »