Manifestsenteret

Vi søker inntaksansvarlig i 100% stilling

Behandling av spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB

Manifestsenteret søker etter inntaksansvarlig i 100% stilling

Inntaksansvarlig er sentral i organisasjonen og har hovedansvar for at vi til enhver tid har en effektiv drift med tanke på belegg, og sammensetning av pasienter med ulike diagnoser og funksjonsnivå.

Søkere må ha helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå, og minimum 3 år relevant erfaring

I allmänhet, sildenafil när ordinerats på rätt sätt, har visat en bred effekt och en acceptabel säkerhetsprofil. viagra canada 46The fördelar med oral läkemedelsterapi inkluderar bred patientacceptans, enkel administrering och relativa effekten..

Möjligheten att biverkningar eller läkemedelsinteraktionseffekter med orala läkemedel för ED bör övervakas noga.Nackdelarna inkluderar invasiva lokal administration och relativa kostnaden. viagra generic.

Ex-vivo-effekter på blodplättar aktivitet resulterade inte i någon signifikant effekt på blödningstiden hos friska frivilliga.• Rekommenderas: tester av beprövade värde i utvärderingen av de flesta patienter. viagra kvinna.

Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur. viagra pris Hittills finns det ingen fysiologisk anledning att indikera sildenafil utövar en direkt effekt på hjärtmuskeln (3)..

Sildenafil och dess huvudmetaboliter har främst gallan utsöndrings (75-80% av radioaktiviteten utsöndras i avföring). viagra online Toxikokinetiska data indikerar att säkerhetsmarginaler med avseende på obundet sildenafil plasmaexponering (AUC) i råtta och hund var 40- respektive 28-faldigt mänsklig exponering..

ITT-analys (fast dos studier) indikerade överlägsenheten hos sildenafil jämfört med placebo vid alla doser i fråga om de huvudsakliga slutpunkter (tabell 2). cialis for sale Känsligheten för dessa faktorer är viktiga för att bestämma den långsiktiga framgången för någon utvald terapeutisk kurs..

.

Ønskede kvalifikasjoner:

Kompetanse og erfaring innen saksbehandling samt superbrukererfaring fra elektronisk pasientjournalsystem. Erfaring med logistikk, statistikk og Excel/Word samt god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.

Arbeidsoppgaver

  • Vurdere søknader om døgnbehandling i henhold til gjeldende retningslinjer
  • Ansvar for beleggstyring og kontroll
  • Samhandling med pasienter, herunder betjene telefon på inntakskontoret
  • Samhandling med eksterne aktører, herunder henvisning og koordinerings- samt avgiftningsenheter innen Helse Sør-Øst.
  • Planlegge og gjennomføre forvernsamtaler

Vi kan tilby:

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et dynamisk, inkluderende og engasjert arbeidsfellesskap, velferdstilbud, god pensjonsordning og lønn etter avtale.

Tiltredelse: Etter avtale
Søknadsfrist: 8.september 2019

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Inntaksansvarlig Ann Sofie Straith 31 29 76 78 ann.sofie.straith@manifestsenteret.no
eller Institusjonssjef Bjørn Spæren 31 29 76 52 / sparen@manifestsenteret.no

Søknad vedlagt CV sendes via mail til: post@manifestsenteret.no