Manifestsenteret

Vi søker inntaksansvarlig i 100% stilling

Behandling av spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB

Manifestsenteret søker etter inntaksansvarlig i 100% stilling

Inntaksansvarlig er sentral i organisasjonen og har hovedansvar for at vi til enhver tid har en effektiv drift med tanke på belegg, og sammensetning av pasienter med ulike diagnoser og funksjonsnivå.

Søkere må ha helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå, og minimum 3 år relevant erfaring.

Ønskede kvalifikasjoner:

Kompetanse og erfaring innen saksbehandling samt superbrukererfaring fra elektronisk pasientjournalsystem. Erfaring med logistikk, statistikk og Excel/Word samt god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.

Arbeidsoppgaver

  • Vurdere søknader om døgnbehandling i henhold til gjeldende retningslinjer
  • Ansvar for beleggstyring og kontroll
  • Samhandling med pasienter, herunder betjene telefon på inntakskontoret
  • Samhandling med eksterne aktører, herunder henvisning og koordinerings- samt avgiftningsenheter innen Helse Sør-Øst.
  • Planlegge og gjennomføre forvernsamtaler

Vi kan tilby:

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et dynamisk, inkluderende og engasjert arbeidsfellesskap, velferdstilbud, god pensjonsordning og lønn etter avtale.

Tiltredelse: Etter avtale
Søknadsfrist: 8.september 2019

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Inntaksansvarlig Ann Sofie Straith 31 29 76 78 ann.sofie.straith@manifestsenteret.no
eller Institusjonssjef Bjørn Spæren 31 29 76 52 / sparen@manifestsenteret.no

Søknad vedlagt CV sendes via mail til: post@manifestsenteret.no