Manifestsenteret

Stilling ledig som LIS-lege fra 01.09.21

Ledig stilling som LIS lege ved Manifestsenteret i Røyken

Vi har en stilling som LIS-lege ledig fra 01.09.21. Stillingen lyses ut av Vestre Viken.

Klinikk psykisk helse og rus består av psykiatrisk avdeling Blakstad, DPS Bærum, DPS Asker, DPS Drammen, DPS Kongsberg, DPS Ringerike, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken er blant de største i landet, og kjennetegnes ved at den er utviklingsorientert og faglig ambisiøs.

Vår visjon er å bringe psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling ett skritt videre. Vi anser våre medarbeidere som klinikkens viktigste ressurs. Vårt mål er å kunne spille hverandre gode, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive behandlere og kollegaer.

Vi har nå ledige faste stillinger som lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) består av 5 seksjoner; 2 avgiftningsseksjoner, 2 behandlingsseksjoner og LAR. Vi arbeider etter prinsippene for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige.

ARA samarbeider tett med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, samt Manifestsenteret. Vi kan derfor tilby gjennomføring av hele utdanningsløpet i rus- og avhengighetsmedisin.

Vi tilbyr gode muligheter for læring og utvikling av bred kompetanse innenfor rus- og avhengighetsmedisin.

For leger i spesialisering er følgende tilrettelagt: 

  • Rotasjon mellom de respektive avdelinger i hht. utdanningsplan
  • Klinisk veiledning
  • Fordypningstid 4 timer pr. uke
  • Internundervisning 2 timer pr. uke med landets fremste fagfolk innen sine felt

Den som ansettes får sitt ansettelsesforhold på klinikknivå, men vil ha sine arbeidssteder i ulike seksjoner i avdelingene. I klinikken er det etablert en sentral rotasjonsordning, der man to ganger pr. år søker å legge til rette for flytting mellom arbeidsstedene slik at kandidaten kan får sin tellende tjeneste etter ønske og så raskt som mulig. Hovedregelen er 12 måneder tjenestetid ved hvert tjenestested.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsplan. Vakt følger tjenesteplan på hvert arbeidssted.

For mer informasjon om stillingen klikk på denne linken til Vestre Viken https://2411.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4366171109?language=nb&link_source_id=0