Manifestsenteret

Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiater

Behandling av spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB

80-100 % fast stilling

Arbeidsoppgaver:

Stillingen skal fylle rollen som avdelingsspesialist på en TSB-døgnavdeling for ROP-pasienter. Arbeidsoppgaver er utredning, behandlingsansvar for et gitt antall pasienter, individualterapi, undervisning, medisinering, tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, m.m.

Ønskede kvalifikasjoner:
Kompetanse og erfaring innen psykiske lidelser og interesse for rusproblematikk (avhengighet), gode evner til relasjonsbygging og tverrfaglig samarbeid samt evne til å arbeide løsningsorientert, systematisk og målrettet.

Vi kan tilby:
Varierte, oversiktlige og utfordrende arbeidsoppgaver, et ambisiøst, dynamisk, inkluderende og engasjert arbeidsfellesskap, velferdstilbud, god pensjonsordning og lønn etter avtale.
Stillingen innebærer ingen vaktordning. Den gir gode muligheter for egenutvikling og innflytelse på egen arbeidsplass, da det er kort vei til ledelse og beslutningsorgan. Arbeidstid er 08-15.30.

Søknadsfrist: Søndag 19. mai 2019
Tiltredelse: 1. august 2019 / eller etter nærmere avtale

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Psykiater Siv Kjelsås Kvinge 31 29 76 50 / kvinge@manifestsenteret.no

Institusjonssjef Bjørn A. Spæren 31 29 76 50 / sparen@manifestsenteret.no

Søknad vedlagt CV sendes via mail til post@manifestsenteret.no