Manifestsenteret

Psykolog 100% stilling

Behandling av spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB

Vi søker Psykolog 100 % stilling

Vikariat til 01.09.19 med mulighet for forlengelse

Arbeidsoppgaver:

Behandlingsansvar for et gitt antall pasienter, tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, temagrupper, individualterapi m.m.

Ønskede kvalifikasjoner:

Interesse for rusproblematikk (avhengighet) og psykiske lidelser, gode evner til relasjonsbygging og tverrfaglig samarbeid samt evne til å arbeide løsningsorientert, systematisk og målrettet.

Vi kan tilby:

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et dynamisk, inkluderende og engasjert arbeidsfellesskap, velferdstilbud, pensjonsordning og lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 31.12.2018
Tiltredelse: Snarest

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Institusjonssjef Bjørn Andreas Spæren 31 29 76 50 / sparen@manifestsenteret.no

Søknad vedlagt CV sendes til: post@manifestsenteret.no