Manifestsenteret

Psykolog 100% stilling

Behandling av spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB

Vi søker Psykolog til 100 % fast stilling 

Arbeidsoppgaver:
Behandlingsansvar for et gitt antall pasienter, tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, temagrupper, individualterapi mm.

Ønskede kvalifikasjoner:
Interesse for rusproblematikk (avhengighet) og psykiske lidelser, gode evner til relasjonsbygging og tverrfaglig samarbeid samt evne til å arbeide løsningsorientert, systematisk og målrettet.

Vi kan tilby:
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et dynamisk, inkluderende og engasjert arbeidsfellesskap, velferdstilbud, pensjonsordning og lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 05.05.2019

Tiltredelse: Snarest

Spørsmål om stillingene kan rettes til:
Institusjonssjef Bjørn Andreas Spæren 31 29 76 50 / sparen@manifestsenteret.no

Søknad vedlagt CV sendes til: post@manifestsenteret.no