Manifestsenteret

Ledig stilling som helsefagarbeider nattevakt

Manifestsenteret ledig stillinger

Vi har ledig 50% fast stilling som hvilende nattevakt

Vi søker en faglig engasjert og teamorientert helsefagarbeider til arbeidsoppgaver på natt. Stillingen innebærer miljøarbeid på natt med arbeid 2 helger i en 6-ukers turnus. Nattevakten har arbeidstid fra kl. 21.35 – 07.35. Hviletiden er fra kl. 00.00-06.00 og lønnes hver tredje time.

Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med videreutdannelse i psykisk helsearbeid, og/eller med kompetanse og erfaring innen rusproblematikk (avhengighet) og psykiske lidelser. Vedkommende må ha gode evner til relasjonsbygging og tverrfaglig samarbeid.

Stillingen kan også være aktuell for studenter innen syke- og vernepleie og andre sosialfaglige studieretninger.

Vi kan tilby:
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et dynamisk, inkluderende og engasjert arbeidsfellesskap, velferdstilbud, pensjonsordning og lønn etter avtale.

Søknadsfrist:
5. november

Spørsmål kan rettes til:
Avdelingsleder Line Brudvik tlf. 31297679/45027087 brudvik@manifestsenteret.no
eller avdelingsleder Bjørn Thomas Lien tlf. 31297672/97095246

Søknad vedlagt CV sendes via www.finn.no eller  post@manifestsenteret.no